Chúng tôi hiện đang xây dựng hệ thống diễn đàn PR4 (không thu phí). Quư khách có thể đăng kư thành viên và post bài ở trong mục Lĩnh vực khác mà hoàn toàn không bị thu khoản chi phí nào. C̣n các mục c̣n lại các Mod đang xây dựng và mở ra sau, khi nào hoàn thiện chúng tôi sẽ thông báo cho quư khách và các bạn SEO.

Hệ thống hiện tại có 5 diễn đàn:
debcarrillo.com - PR4
hxlux.com - PR4
windows-right-click.com - PR4
volvooceanracelisboa.com - PR4
toefl-milano.com - PR4
Mọi chi tiết cần liên hệ Quư khách có thể gửi mail tới tl.phuongvn@gmail.com hoặc hotline : 0972 252 844